top of page

Branşlar

Satranç Oynama Öğrenme
Satranç Oynama Öğrenme

Satranç

Okul öncesi dönemde (3-6 yaş) çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerini destekler. Bu sayede çocuklar daha öngörülü risk alabilen bir sonraki hareketin planlamasını yapabilmeyi öğrenir.

 

Satranç oyunu ve satranç eğitimi çocuğun hayal kurma gücünü ortaya çıkarır, geliştirir ve ilerletir. 

Satranç çok yönlü düşünme becerisinin gelişmesini sağlar. Satrançtaki binlerce olasılıklı yeni hamle ve seçenek ile beraber satranç tahtasındaki taşların durumu ve her yeni hamlede farklılaşan oyun ile kapsamlı düşünme becerisi gelişir.

 

 Okul öncesinde satranç oyunu ve satranç eğitimi öğrenmeye başlayan çocuğun özgüveni gelişir ve çocuk bağımsız hareket edebilmenin mutluluğunu yaşar.

Robot Yapımı

Robotik Kodlama

Kodlama nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, Kodlama bilgisayarla iletişim kurmanın bir yöntemidir. Çocuklarda problem çözme becerilerini geliştirir, iş fırsatlarında kişiye artı değer katar,eleştirel ve yaratıcı düşünmenin kapılarını açar Özetlersek Robotik Kodlama önemlidir, çünkü:

 •  Analitik düşünme becerileri kazandırır. 

 • Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.

 • Yaratıcı düşünmesine yardımcı olur.

 • Problem çözme yeteneğini artırır.

 • Sistematik düşünmesini sağlar.

 • Makinaların çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.

 • Çocukların kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları meslekte değil, yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar.

Robot Yapımı
.jpg

Akıl Oyunları

Her yaş grubunda farklı masa oyunlarıyla karşılık bulan akıl oyunları, zaman zaman kart, zaman zamanda birçok materyalin bir araya getirilerek tasarlandığı, içinde yaratıcı düşünme, rekabet, bilişsel aktivitelerin bulunduğu bir etkinliktir.
Kısacası akıl oyunları:

 • Güçlü bir hafıza

 • Dikkat ve odaklanma

 • Okuma hızında 5 kat artma

 • Gelişen özgüven

 • Kendini rahat ifade edebilme

 • Yaratıcı yönün gelişmesi

 • Zamanı iyi kullanma

cocuk-jimnastik-kursu.webp

Drama

Drama Çağdaş eğitim yaklaşımında bireyi öğrenme sürecinde etkili kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmasına kısaca tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntem olan drama kullanılmaya başlanmıştır.

Drama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında etkili bir yöntem olarak düşünülmektedirDrama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında etkili bir yöntem olarak düşünülmektedir. Drama, okul öncesi eğitime büyük katkılar sağlayan eğitim tekniklerinden biridir.

Drama, çocuklarda işbirliği becerisinin gelişimi için fırsatlar sunmaktadır (Sternberg, 1998). Çocuğun sosyal gelişimi hızlandıkça kendine güveni artmaktadır. Çocuklarda problem çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir.

Drama pasiflikten ziyade aktif katılımı, bağımsız olmayı, demokratik olmayı, kişinin kendi becerilerinin farkında olmasını sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde geniş bir yer tutan drama, ezberin kenara itilerek uygulamanın ön plana çıkmasında büyük rol oynamaktadır.

Drama uygulamaları çocukları birçok yönden geliştirebilmektedir. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini, isteklerini, tutumlarını, değerlerini, tecrübelerini, alışkanlıklarını, bilgilerini vb. göz önüne sererek, hayal güçlerini kullanarak, birbirleriyle grup içinde etkileşerek, bir şeyleri paylaşarak, gözleyerek öğrenmektedirler. Çocukların bu yolla, yani yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler kalıcı olmakta ve hayata daha kolay bir şekilde geçirilebilmektedir.

.jpg
Genç Jimnastikçiler

Jimnastik

Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır.

 

Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur.

 

Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır. Kısacası cimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

bottom of page