top of page

Yaş Gruplarımız

Gazelle Icon

Küçük Yaş

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı kurumumuza 22 Aydan itibaren
çocuklarımız kayıt yaptırabilir. Küçük yaş grubu birey olma denemelerine ilk adımını atarken kontrollü, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda kendisini gerçekleştirebilmeyi deneyimler.

LUGO eğitim kurumlar tecrübesi ve deneyimli öğretmen ve psikolog desteği ile bu süreci keyifle ve güvenle gerçekleşmesini sağlar. Sosyalleşme ihtiyacının belirginleştiği, çocukların sürekli arkadaş bulabilecekleri ortamları talep ettiği dönemdir. Yaşlarına uygun hazırlanmış bir eğitim ve oyun ortamında akranlarıyla olmanın tadını çıkarırlar. Grupla birlikte hareket etmeyi, grup içinde kendilerini ifade etmeyi, basit kurallara uymayı öğrenirler. Her gün düzenli olarak bilişsel etkinliğe, harekete, el işi etkinliğine, müzik ve dansa, kurallı ve serbest oyuna, yabancı dil eğitimine katılırlar.
Yaşlarına uygun İngilizce ve Türkçe programlarının dışında soyut düşünme becerileri ve yeteneklerini geliştiren tüm branş derslerinden de destek alırlar
.

bird.png
Bird Icon

4 Yaş

48-60 ay arası çocukların eğitim aldığı gruptur. Çocukların öz bakım, sosyalleşme ve okul yaşamına dair temel becerileri gelişmiştir. Şimdi bildiklerini çoğaltma, işleme ve geliştirme zamanıdır. Bu yaşta arkadaşlık ve paylaşma kavramları gelişmiş, bilinçli paylaşma ve bir arada olma talepleri artmıştır.
Birbirinin alanı, becerisi, sınırları konusunda öğrenme ve beceri geliştirme zamanıdır. Okul da oyun ilk tercihleri olmakla birlikte bilişsel etkinliklere, masa başında yapılan çalışmalara da zevkle katılırlar. Çizgi, matematik, kavram çalışmaları, fen doğa etkinlikleri, gözlem ve deneyler ilgilerini çekmeye başlar.  Odaklanma, bir konuda daha uzun süre geçirebilme artmıştır. İş birliği ve yardımlaşma gelişmiştir. Bu hem oyunlarda gruplaşma ve samimi arkadaşlıklar hem ortak proje ve grup çalışmaları demektir. Bu dönemde soyut düşünce gelişmeye başlar, beraberinde resimler renklenir, anlatılan hikâyeler çeşitlenir. Yaratıcı ve üreticidirler. Hızlı düşünür, hızlı hareket ederler. Gelişim düzeylerine uygun, destekleyici bir programla yaratıcılıklarını dışa vurabilir, sözle, hareketle, sanat etkinlikleriyle ifade etme olanağı bulurlar. Bu da aileler ve öğretmenlere çocuklarının zengin iç dünyasını paylaşma olanağı verir.

Üç sevimli çocuk
Ellerini yıkama kız
Whale Icon

Ana Okulu

Bu yaş grubundaki çocuklar için belirlenen ana hedef, kendi bireysel farkındalıklarını
kazanarak okula karşı hazır hissederek olumlu bir tutum geliştirmeleri, okuma yazma
öncesi gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Bu kazanımların en önemlisi,
öğrenmekten zevk almak, sınıfta kendi becerilerini fark ederek bu becerileri nasıl aktif
ve yaratıcı olarak kullanabileceklerini keşfetmeleridir. Eğitim programlar hazırlanırken
sağlam eğitim modellerinden meç edilerek çocuklarımızın en iyi yöntemlerle
hazırlığını tamamlamalarını sağlamaktır. Eğitimde çocukların tamamının katılımını
sağlayacak, onların merak duygularını uyandıracak, kendilerini keşfedecek seçenek
ve algılarını zenginleştirecek aktiviteler seçilir.  Örneğin projeler oluşturma, grup ve
tek başına sunumlar gerçekleştirme, deneylerle keşfetme gibi.
Matematiğe, fen ve doğa çalışmalarına, özellikle deneylere ilgileri artar bu yaşta
dikkat süreleri artmıştır, okuma yazmaya hazırlayan çizgi, kitap ve kavram
çalışmalarına ve her türlü masa başı etkinliğine istekle yaklaşırlar.
Bu yaşta dikkat süreleri artmıştır, okuma yazmaya hazırlayan çizgi, kitap ve kavram çalışmalarına ve her türlü masa başı etkinliğine istekle yaklaşırlar.
Bu yaşta ilgi alanları yavaş yavaş belirginleşmeye başlar.

Okulumuzdaki tam zamanlı psikolog sosyal ve duygusal gelişimlerini takip ederken branş dersleri ile eğilimleri ve becerileri keşfedilir.
Tam zamanlı İngilizce eğitimi çocuklarımızın ilkokula çift dille donanımlı gitmelerini
sağlar.

Sosyal, bilişsel, duygusal olarak desteklenen çocuklarımız güvenle ilkokula başlar.

Hedgehog Icon

Oyun Grubu

Oyun grubuna katılan çocukların okula, haftanın 2 günü, 3 günü veya her gün ikişer saat gelme seçenekleri vardır. Oyun grubunda çocuklar, eğitim yaşamına oyunla eğlenceyle geçebilecekleri bir programa katılırlar. Oyun grubunda çocuklar kendi yaş grubuna uygun sınıfa alınarak gelişimine ve sosyalleşmesine uygun alanda uyumlanma ve alışma süreci geçirirler.

Kreşteki Çocuklar
bottom of page