top of page

Bir Çocuk Gelişir , Dünya Değişir

.jpg

Biz Kimiz ?

Okul öncesi eğitim kurumları sevgi, saygı, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk ve sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli ortamlardır. Bu güvenli ortamda çocuk daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişir.

Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu dönemde uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

Okul öncesi eğitim her çocuk için gereklidir. Çünkü çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı bu dönemde tamamlanır. Çocuğun öğrenme becerisi grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşlarda gelişir.

 

Çocuklar kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlarlar. Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşlarda öğrenirler. Toplumu, çevreyi,evreni ve insan davranışlarını bu yaşta tanırlar.

Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 3-6 yaşları arasındadır. Bu nedenle aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtları ile birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için anaokullarında eğitim zorunlu ve gereklidir.

 

Bizler Lugo Kids Uygulama ve Oyun Anaokulları olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında  Mavişehir şubemizle hep birlikte yeni bir döneme başlıyoruz.

Lugo Kids Uygulama ve Oyun Anaokulları olarak özgür düşünceden vazgeçmeyerek merak uyandıran, keşifçi öğrenme zevkini aşılayan yaratıcılık üzerine kurulmuş bir program uygulayacağız.

.jpg
bottom of page