top of page

EĞİTİM ANLAYIŞI

Anaokulumuzda tam öğrenmeye dayalı Bilingual- çift dilli (Türkçe ve İngilizce) program uygulanmaktadır. Programımız; çocuğun tüm alanlarda geliştirilmesini hedef alan “Gelişimsel bir eğitim programına dayalıdır. programımız ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları belirlenir, onlara uygun ders anlatım yöntemleri ile geliştirilir.hareket eğitimi, yaratıcı drama, GEMS etkinlikleri, satranç ve akıl oyunları etkinlikleriyle zenginleştirilerek gerçekleştirilir​​

Boyama sınıfı

Çocuklar doğuştan meraklıdır ve bizim görevimiz çocuklara etkin biçimde araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için destek veren pencereler açmaktır. Dünya'nın her yerinde yaşam olduğunu onlara anlatmaktır. Her çocuk özeldir ve her çocuğun öğrenme şekli kendine hastır.bu sebeple kullanılan etkinlik ve yöntemlerle çocukların diğer yönlerini ve öğrenme stillerini de geliştirerek hayat başarısında gerekli olan temel becerileri geliştirmesi sağlanır. Anaokulumuzun fiziki yapısı itibariyle her köşesinde farklı bir etkinlik ve aktivasyon köşeleri kurulur. Buralarda çocukların ilgi ve istekleri planlı ve plansız oyun şeklinde desteklenir. Ayrıca müfredat kapsamında eğitsel geziler yapılarak öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olması sağlanır.


Okulumuz yabancı dil uygulaması kurulduğu günden beri devam etmektedir.24 aydan 72aya kadar tüm seviyelerde tam gün İngilizce eğitimi yapılmaktadır. yaz okulumda da sistem aynı şekilde devam etmektedir. Hedefimiz; bilgili, ilkeli, açık görüşlü , iletişim kuran, sorgulayan, duyarlı, öğrenmeyi bilen, başkaları ile birlikte çalışabilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz sorgulamaya dayalı, Bilingual (çift dilli) sınıf ortamında araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişirken sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler.

Öğretmenlerimiz, REGGIO EMILIA yaklaşımını öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyip yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat veren ve gelişimlerini destekleyen çalışmalar hazırlar. Hazırlanan program her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak uygun fiziksel koşullarda oyun temelli ve çift dilli uygulamalarla gerçekleştirilir ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek, sorgulayarak öğrenmelerine olanak sağlar. Görsel okuma çalışmalarıyla dil gelişimlerini destekliyoruz. Yıl içerisinde yapılan aile katılımları ve 1Ülke 1İnsan projesiyle sözel anlatım ve dinleme becerileri alanında da kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirerek özgüvenlerini destekliyoruz. Özellikle 48-60 ve 60-72 ayları arasındaki çocuklarımıza Kavram ve beceri öğretimini ele alıyoruz. Kavram öğretiminde somuttan soyuta öğretim basamağını kullanırken sayılarla birlikte renk, şekil öğretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl İzmir'de ilk olarak okulumuzda başlayacak olan RİTM İLE MATEMATİK dersleriyle de soyut olan sayıları somutlaştırarak eğlenceli bir matematik öğrenme çalışmaları yapacağız. Yaratıcılık çalışmalarında GEMS yaklaşımını ele alarak çocukların artık materyaller kullanılarak değişim dönüşüme ortak ediyor, çevre bilinci konusunda çocuklarımızı destekliyoruz.

ÇOKLU ZEKÂ PROGRAMI:

Zekânın tek bir boyutta olmadığı aksine her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara sahip olduğu bilinmektedir.çocuklarımızı Sözel - Dilsel Zekâ, Mantıksal - Matematiksel Zekâ, Görsel - Mekansal Zekâ, Bedensel - Kinestetik Zekâ, Müziksel - Ritmik Zekâ, Kişisel - İçsel Zekâ, Kişilerarası - Sosyal Zekâ ve Doğa - Varoluşcu Zekâ alanlarında ayrı ayrı değerlendirerek yeteneklerini ortaya çıkartıyor ve her ay geliştirdiğimiz eğitim programımızı buna göre yeniden düzenleyerek zeka alanlarına göre öğretim programlarımızı yapılandırıyoruz.

SCAMPER PROGRAMI Araştırmalar; okul öncesi dönemde yaratıcılığın yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulamaktadır. SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur. Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirirken: hayal gücü, düşünme ve kurgulamalarını desteklemek için Scamper yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeyi ve dönüştürmeyi yeni düşünme ve hayal kurma yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktadır. Çocukların Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun sorular sorularak düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. GEMS eğitimi yaklaşımı Araştırmalar, erken yaşlarda alınan fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.bu doğrultuda okulumuzda “GEMS Eğitim Yaklaşımı” önemli bir yer teşkil etmektedir. “Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçeye “Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir.Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınmıştır. GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece çocuk matematiğe ve bilime ilk adımı atmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.bununla birlikte yapılan çalışmalar hayal gücünü desteklerken aynı zamanda motor becerilerini geliştirmeyi hedefler.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK PROGRAMI Anaokulumuzda, İlkokula hazırlık programı olarak ses ve görsel okumaya dayalı okuma yazma hazırlık çalışmaları uygulanmaktadır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları; algılama, dikkat toplama, kelime dağarcığını artırma, sözlü anlatımlara teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını sağlama, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, gruplama, sıralama gibi etkinliklerle desteklenerek çocukları ilkokula hazırlar. Sesler harf harf verilirken sesin görsel olarak tanınması çalışmaları yapılır. Böylece hem küçük motor kas gelişimi desteklenmekte hem de harf bilgisinin okuma yazma çalışmalarına hazırlık olarak gelişimi sağlanır. Ses temelli öğretim ile ilkokul okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının da temelleri atılmış olur. ALAN gezileri Çocukların en sevdiği durumdur gezmek, keşfetmek, yeni nesneler görmek, gözlemlemek. Bizde bu durumun farkındayız. Çocuklarımızın pandemi döneminde kaçırdığı herşeyi yeniden hayata geçirerek onların öğrenmelerinde en büyük destek olan alan gezileri düzenlemekteyiz.bu geziler aylık programlarımızla uyumlu olup çocuklarımızın okul içerisinde öğrendikleri bilgileri görsel olarak yerinde inceleme fırsatı sunar. Özel gün ve haftalar başta olmak üzere müzeler, tiyatro, sinema gibi faaliyetlerle deneyimlerini pekiştirmek amacımızdır.

bottom of page